top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมพระ และฆราวาส

ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วันที่ 13 กันยายน 2562

Commentaires


bottom of page