• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562