• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

#พระอาจารย์โสภา สมโณ ทำบุญเลี้ยงอาหารช้าง

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562


เวลา 7 นาฬิกา

ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าบ้านทัพไทย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


หลังจากถวายภัตตาหารเสร็จ ร่วมรับประทานอาหาร

แล้วเดินทางไปยังศูนย์คชศึกษาเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที

ทำบุญให้อาหารช้างที่ศูนย์คชศึกษา

บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645