ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645

  • วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

#พระอาจารย์โสภา สมโณ ทำบุญเลี้ยงอาหารช้าง

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562


เวลา 7 นาฬิกา

ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าบ้านทัพไทย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


หลังจากถวายภัตตาหารเสร็จ ร่วมรับประทานอาหาร

แล้วเดินทางไปยังศูนย์คชศึกษาเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที

ทำบุญให้อาหารช้างที่ศูนย์คชศึกษา

บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์