top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

#พระอาจารย์โสภา สมโณ ทำบุญเลี้ยงอาหารช้าง

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562


เวลา 7 นาฬิกา

ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าบ้านทัพไทย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


หลังจากถวายภัตตาหารเสร็จ ร่วมรับประทานอาหาร

แล้วเดินทางไปยังศูนย์คชศึกษา


 

เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที

ทำบุญให้อาหารช้างที่ศูนย์คชศึกษา

บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


Comments


bottom of page