• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

แสดงพระธรรมเทศนาและเมตตารับผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ณ โรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ จะให้บริการการรักษาและรับผู้ป่วยส่งต่อจาก อำเภอวังน้ำเขียว หนองบุญมาก ปักธงชัย ครบุรี และเสิงสาง เพื่อบรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645