top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

แสดงพระธรรมเทศนาและเมตตารับผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ณ โรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ จะให้บริการการรักษาและรับผู้ป่วยส่งต่อจาก อำเภอวังน้ำเขียว หนองบุญมาก ปักธงชัย ครบุรี และเสิงสาง เพื่อบรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาComments


bottom of page