top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ

ให้อาหารลิง 🐵 🐵 🐵

ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (วัดที่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร บรรลุธรรม)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
bottom of page