• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ

ให้อาหารลิง 🐵 🐵 🐵

ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (วัดที่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร บรรลุธรรม)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645