• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สอง

ในวันที่ 20 กันยายน 2562

ณ วัดสนามชัย(ใหม่) ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

จำนวนผู้รับปัจจัย 800 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาทติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645