top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สอง

ในวันที่ 20 กันยายน 2562

ณ วัดสนามชัย(ใหม่) ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

จำนวนผู้รับปัจจัย 800 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาทComentários


bottom of page