• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สาม

ในวันที่ 23 กันยายน 2562

ณ วัดทุ่งสว่าง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

จำนวน 15 หมู่บ้าน 1,080 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาทติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645