top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สาม

ในวันที่ 23 กันยายน 2562

ณ วัดทุ่งสว่าง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

จำนวน 15 หมู่บ้าน 1,080 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาทComments


bottom of page