top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
 

ภาพบรรยากาศพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในคืนวันเข้าพรรษา

17 กรกฎาคม 2562

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว มีพระภิกษุจำพรรษา 77 รูป

สามเณร 1 รูป แม่ชี 26 คน 

ภาพบรรยากาศบิณฑบาตในเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562Comments


bottom of page