• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
ภาพบรรยากาศพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในคืนวันเข้าพรรษา

17 กรกฎาคม 2562

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว มีพระภิกษุจำพรรษา 77 รูป

สามเณร 1 รูป แม่ชี 26 คนภาพบรรยากาศบิณฑบาตในเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562