• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
ภาพบรรยากาศพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในคืนวันเข้าพรรษา

17 กรกฎาคม 2562

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว มีพระภิกษุจำพรรษา 77 รูป

สามเณร 1 รูป แม่ชี 26 คนภาพบรรยากาศบิณฑบาตในเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645