top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

คณะศิลปินนานาชาติ เข้ากราบฟังธรรมพระอาจารย์โสภา สมโณ

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงสายของวันที่ 8 มกราคม 2563Comentários


bottom of page