ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9121-4696

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

งานจิตรกรรมชีวประวัติ

องค์หลวงมหาบัว ญาณสัมปันโน

งานจิตรกรรมชีวประวัติองค์หลวงตามหาบัว เขียนขึ้นด้วยสีน้ำมัน ติดอยู่ที่ภายในชั้น ๓

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล แสดงเรื่องราวประวัติขององค์ท่านตั้งแต่เกิด

จนถึงเข้าสู่พระนิพพาน เข้าชมพร้อมรับฟังเสียงบรรยายประกอบเรื่องราว