งานจิตรกรรมชีวประวัติ

องค์หลวงมหาบัว ญาณสัมปันโน

งานจิตรกรรมชีวประวัติองค์หลวงตามหาบัว เขียนขึ้นด้วยสีน้ำมัน ติดอยู่ที่ภายในชั้น ๓

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล แสดงเรื่องราวประวัติขององค์ท่านตั้งแต่เกิด

จนถึงเข้าสู่พระนิพพาน เข้าชมพร้อมรับฟังเสียงบรรยายประกอบเรื่องราว

ฉากที่ ๑ กำเนิด

ฉากที่ ๔ ศึกษาพระปริยัติ

ฉากที่ ๗ เร่งความเพียร

ฉากที่ ๑๐ วัดป่าบ้านตาด

ฉากที่ ๒ ชีวิตฆราวาส

ฉากที่ ๕ สุบินนิมิต

ฉากที่ ๘ ก้าวเดินปัญญา

ฉากที่ ๑๑ โครงการช่วยชาติ

ฉากที่ ๓ อุปสมบท

ฉากที่ ๖ ถวายชีวิตหลวงปู่มั่น

ฉากที่ ๙ บรรลุธรรม

ฉากที่ ๑๒ สู่นิพพาน

ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645