top of page

ฉากที่ ๑ กำเนิด

      เราเกิดมาแบบโลกเขาเกิดกัน แต่เราจะปฏิบัติธรรมและตายแบบ

ธรรมครองใจ ...

      ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ..  เราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล

            องค์หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” เมื่อขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู ตรงกับ

วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ณ หมู่บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยบิดา “นายทองดี” และมารดา “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว”

หลวงตามหาบัวตอนเกิด
พ่อ แม่ และพี่ชายของหลวงตามหบัว

"นางแพง"

มารดา

"คำไพ"

พี่ชาย

"นายทองดี"

บิดา

            ท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๑๖ คน  มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. คุณตาคำไพ โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๐๕) สมรสกับคุณยายตุ้ม (มิทราบนามสกุล) มีบุตรธิดา ๒ คน
๒. พระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์หลวงปู่มหาบัว  ญาณสัมปันโน)
๓. คุณหม (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๔. คุณยายอั้ว โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๒๓) สมรสกับคุณตาผง สารีจันทร์ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๘ คน
๕. คุณสัว (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๖. คุณยายคำตัน โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๕๔) สมรสกับคุณตาเหมิก นามวิชัย (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๔ คน
๗. คุณขาม (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๘. คุณลัง (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๙. คุณแข้ง (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๑๐. คุณตาจัด โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๒๕) สมรสกับคุณยายหนู รักษาศิริ (อายุ ๘๕ ปี) มีบุตรธิดา ๑๓ คน
๑๑. คุณตาหนูพูล โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๓๙) สมรสกับคุณยายบัวลอง พิเคราะห์แนะ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๕ คน
๑๒. คุณยายสวน โลหิตดี (อายุ ๘๕ ปี) สมรสกับคุณตาสมบูรณ์ สุรินทรัตน์ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๑๓ คน
๑๓. คุณยายศรีเพ็ญ โลหิตดี (อายุ ๘๓ ปี) สมรสกับคุณตาวันดี บัวสอน (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๙ คน
๑๔. คุณแม่จันดี โลหิตดี (อายุ ๘๐ ปี) สมรสกับคุณตาชาลี พิมพ์ศรี (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๔ คน

คุณแม่จันดี เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อปี ๒๕๒๔
๑๕. คุณกล่ำ (ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย)
๑๖. คุณแม่เถิง โลหิตดี (ถึงแก่กรรมปี ๒๕๔๓) สมรสกับคุณตาสงฆ์ ไชยกิจ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๗ คน


            ในจำนวนพี่น้องของท่าน มีท่านผู้เดียวที่ดำรงอยู่ในสมณเพศ และกอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพุทธอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

            เมื่อทารกคลอดออกมาปรากฏว่ามีสาย รกพันคอออกมาและยังมีลักษณะที่ต่างไปจาก เด็กทั่วไป

องค์หลวงปู่กล่าวถึงเหตุการณ์ใน ตอนนั้นดังนี้

            “พอพูดอย่างนี้แล้วก็ไปทำให้ระลึกถึงเวลาอยู่ในท้อง มีตาพ่อของแม่นั่นละมาทำนายเลย ทำนายอย่างยืนยันเลยเชียว อยู่ในท้องไม่เหมือนใครทั้งหลายเลย บอกอย่างนั้นเลย ลูกทั้งหลายก็ พิจารณาไปตามไม่มีใครเหมือน เวลาปวดท้องเจ็บท้องที่จะคลอดนี่ซัดเอาเสียแม่จนจะตาย แล้ว ว่าจะคลอดไม่คลอด แล้วหายเงียบไปเลยเหมือนตาย แล้วก็วิ่งหาพ่อว่าลูกตายแล้ว มันคงดิ้นตาย หายเงียบไปเลย พ่อนั้นบอกว่าไม่ตาย มันไม่ตาย มันเป็นตามนิสัยของคนของเด็ก มันเป็นหนัก หนักตลอดจนพ่อของแม่ทำนายเลย

            ลูกคนนี้กูทำนายได้เลยว่าต้องเป็นลูกผู้ชาย นิสัยอันนี้เป็นลูกผู้ชาย เป็นได้ทั้งสองฝ่าย ทั้งชั่วและดีเด่นทั้งนั้น ถ้าหากว่าเป็นทางฝ่ายชั่วนี้มันจะไม่ได้ติดคุกติดตะรางเป็นนักโทษ เขาจะฆ่ามันที่ไหนก็ได้ ที่ให้มันยอมไปเป็นนักโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่มี นี่เป็นผู้ชายแน่นอน มันจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เขา ตายที่ไหนก็ตายที่นั่น แต่จะให้มันยอมเขามาเข้าเป็นนักโทษในเรือนจำไม่มี เด็กคนนี้น่ะเวลามันโตขึ้นมา นี่พ่อตาทำนาย

            วันนี้เปิดเสียบ้างนะ ลูกคนนี้ต้องเป็นผู้ชาย ดูอะไรมันผาดโผนทุกอย่าง ถ้าว่าเจ็บท้องจะคลอดนี้เอาจนแม่จะตาย ถ้าว่าหยุดไปแล้วหายเหมือนตายแล้ว แม่ก็จะตายอีกว่าลูกตายในท้องอยู่อย่างนั้นๆ คลอดออกมาก็รกพันคอ ตามธรรมดาเขาทำนายได้สามอย่าง รกพันคอ หนึ่งสายโซ่ สองสายสะพานปืน สามสายบาตร พอตกคลอดออกมารกพันคอ พ่อตาทำนายก่อนใครเลย สายบาตรๆๆ ให้โชคขึ้นเลยทันที ไม่พูดถึงสายอื่นสายใดล่ะ บอกว่าสายบาตรๆ ลูกคนนี้จะเป็นลูกคนบุญ คือยอให้เลย ลูกคนนี้จะเป็นลูกคนบุญ นี่สายบาตรนั่นรู้ไหมสู ว่าอย่างนั้นนะ ทำนายให้โชคชะตาไว้ก่อน ทั้งๆที่ผู้นั้นยังไม่รู้ภาษาตกคลอดออกมาใหม่ๆ

            นั่นละเรื่องราว มันเด็ด ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จะเป็นจะตายไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะตกคลอดออกมา พ่อตาทำนายลูกคนนี้ต้องเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นทางฝ่ายชั่วมันไม่ได้หรือเป็นนักโทษในเรือนจำ มันจะตายนอกเรือนจำ คือการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เขา จะให้มันยอมตัวมาเป็นนักโทษไม่มี มันขนาดนั้นละรุนแรงมาก ถ้ามันไปทางดีก็แบบเดียวกัน แต่ทางดีไม่พูดมากนะ บอกว่าถ้าไปทางดีก็แบบเดียวกัน แต่ไปทางชั่วได้พรรณนาล่ะ บอกว่ามันไม่ได้ตายในเรือนจำ มันไม่ได้เป็นนักโทษ  มันตายนอกเรือนจำต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ นี่เราไม่ลืมนะ แม่มาเล่าให้ฟัง พ่อตาทำนาย"

bottom of page