งานฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
องค์หลวงปู่ปรีดา  ฉันทกโร เมตตาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดป้ายพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

1/2
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช
พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศ

1/2
งานแสดงพระธรรมเทศนาสมโภช
พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนาสมโภชพระมหาเจดีย์
องค์แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
องค์แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
องค์แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต
บรรพชา-อุปสมบท-บวชชี
สมโภชพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบวชชี
เพื่อสมโภชพระมหาเจดีย์ และบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
รวมจำนวน พระภิกษุ ๓๘๗ รูป  สามเณร ๑๓๐ รูป  แม่ชี ๑,๐๔๒ คน

1/3
ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645