• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ

กราบเจดีย์บรรจุพระธาตุ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ณ วัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562