top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเยี่ยม อนุสรณ์สถาน บ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


และ วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ปฐมสมถวิปัสสนาสถาน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตComments


bottom of page