• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ กราบเยี่ยม อนุสรณ์สถาน บ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


และ วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ปฐมสมถวิปัสสนาสถาน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645