top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

#พระอาจารย์โสภา สมโณ ทำบุญเลี้ยงอาหารช้าง 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คชศึกษา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook : Smilez Worldzs


Comments


bottom of page