top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ เทศน์อบรมฆราวาส เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศาลา วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาComments


bottom of page