top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันปล่อยปู

ณ บริเวณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563Comments


bottom of page