• วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันปล่อยปู

ณ บริเวณ พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563ติดต่อ messenger วัดแสงธรรมวังเขาเียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

facebook พระมหาเจดีย์ศรีสงธรรมวิสุทธิมงคล

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

26  หมู่  19

บ้านบุตะโกเมืองใหม่

ตำบลวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

30370

Copyright 2019 วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

youtube วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

08-9628-7645