top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เมตตาเดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สี่

ในวันที่ 28 กันยายน 2562

ณ วัดโนนงาม หมู่ 7 บ้านปากห้วย ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวน 23 หมู่บ้าน 555 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 2,400 บาท รวมเป็น 1,332,000 บาท


และมอบปัจจัยแก่วัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 5 วัด วัดละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท วัดโนนงาม จำนวน 70,100 บาท


รวมปัจจัยที่มอบเพื่อช่วยเหลือในครั้งที่สี่สุทธิแล้ว 1,452,100 บาท

Comments


bottom of page