top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งแรก

ในวันที่ 18 กันยายน 2562

ณ วัดท่าบ่อ บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,018 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาท

รวมมอบปัจจัยครั้งแรก 1,018,000 บาทComments


bottom of page