top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เดินทางมามอบปัจจัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่สอง

ในวันที่ 20 กันยายน 2562

ณ วัดสนามชัย(ใหม่) ต.โพธิ์ชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

จำนวน 16 หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน

โดยมอบปัจจัยเป็นจำนวนครัวเรือนละ 1,000 บาทComentarios


bottom of page