top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เนื่องใน #วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 #พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล #วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดการดังต่อไปนี้


 

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

เวลา 19.00 น. พระภิกษุ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเวียนเทียนทำประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ฯ


เวลา 19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเวลา 21.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมภาวนาไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาสุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

コメント


bottom of page