top of page

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเวียนเทียนในคืนวันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2562 ภาพบรรยากาศพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในคืนวันเข้าพรรษา 17 กรกฎาคม 2562...

วันอาสาฬหบูชา

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เนื่องใน #วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ...

พระอาจารย์โสภา ให้อาหารลิง

พระอาจารย์โสภา สมโณ ให้อาหารลิง 🐵 🐵 🐵 ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (วัดที่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร บรรลุธรรม) วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

bottom of page